DWidF: Thomas van der Meer

Deze Week in de Familiegeschiedenis: Het overlijden van Thomas van der Meer

Thomas van der Meer overleed op 29 november 1871 op Rozenburg. Thomas is de betovergrootvader van mijn oma, Baaltje Elizabeth Bergwerff.

Thomas werd geboren in Spijkenisse in mei 1802, slechts enkele weken na het huwelijk van zijn ouders. Zijn vader Maarten overleed toen Thomas pas 4 jaar oud was. Zijn moeder Lydia Scheer bleef achter met de zorg voor haar 3 kinderen. De jongste, de enige dochter, overleed enkele maanden na haar vader. Opvallend voor de tijd waarin zij leeft, is dat Lydia niet snel hertrouwt. Pas in 1818, als zij al 12 jaar weduwe is, treedt ze opnieuw in het huwelijk. Tot die tijd lijkt ze de kost te hebben verdiend als arbeidster. Of ze daarmee genoeg verdiende om bijvoorbeeld haar kinderen naar school te kunnen sturen, is niet bekend. Thomas kan later in ieder geval wel zijn huwelijksakte ondertekenen. Dat heeft hij niet van zijn moeder geleerd, want zij kon niet schrijven.

Lydia’s tweede echtgenoot is Arend Quak, die in een eerder huwelijk ook al 7 kinderen heeft gekregen, van wie er echter vermoedelijk nog maar 2 in leven zijn in 1818. Samen krijgen Arend en Lydia nog 3 kinderen. Lydia’s oudste zoon Thomas komt dus uit een behoorlijk samengesteld gezin, met zowel stief- als halfbroers en -zussen. Maar hij is in 1818 al 16. Hij is bijna klaar om het huis uit te gaan, of misschien is hij zelfs al wel ergens in dienst. In 1821 is het in ieder geval tijd voor hem om aan zijn militaire dienstplicht te voldoen. Hij komt in dienst bij het 9e Regiment Infanterie. Dankzij deze dienstplicht weten we nu hoe Thomas er uit zag:

Zijn aangezicht was rond en vol, zijn voorhoofd klein. Hij had blauwe ogen, een opwippende neus, een grote mond en een ronde kin. Zijn haar en wenkbrauwen waren bruin van kleur. Er zijn geen “merkbare tekenen” (zoals bv. littekens).

Hij was 1 el, 5 palm, 7 duim en 2 strepen lang. In onze maten is dat 1,572 meter. Als minimumlengte gaat men uit van 1,55 m of 1,57 m. Thomas kwam dus net niet in aanmerking voor vrijstelling op basis van zijn lengte.

In 1826 had Thomas aan zijn dienstplicht voldaan. Drie jaar later trouwde hij met Ida Langenberg, met wie hij 6 kinderen kreeg. De rest van zijn leven woonde hij op Rozenburg, waar hij werkzaam was als arbeider/bouwknecht. In zijn laatste jaren heeft hij wellicht nog net kunnen zien hoe Rozenburg veranderde, door de aanleg van de Nieuwe Waterweg. De ingebruikname daarvan in maart 1872 heeft hij net niet meer meegemaakt. Op 29 november 1871 overleed Thomas van der Meer op negenenzestigjarige leeftijd. Zijn vrouw en 5 van zijn kinderen overleefden hem.

<- Meer blogs <-