DWidF: Maria Barendina Seilbergen

Deze Week in de Familiegeschiedenis: Het overlijden van Maria Barendina Seilbergen

Vanwege persoonlijke omstandigheden wordt dit blog een maandje later geplaatst dan gepland. Deze week in de familiegeschiedenis is dit keer dus eigenlijk een “vorige maand in de familiegeschiedenis”:

Op 13 maart 1924 overleed Maria Barendina Seilbergen in de stad Utrecht. Maria Barendina is de overgrootmoeder van mijn oma Janssen.

Maria Barendina Seilbergen was de dochter van Johan Hendrik Seilbergen en Elisabeth Block. Ze werd geboren in Utrecht in 1834 als derde van vijf kinderen. In 1856 trouwde ze, eveneens in Utrecht, met Engelbert Willekes. Samen krijgen ze zes kinderen, van wie er vijf volwassen worden. Hun dochter Elisabeth is mijn betovergrootmoeder.

Het echtpaar Willekes-Seilbergen

Engelbert was sigarenmaker van beroep. Kennelijk was hij niet geheel gezond, want hij was vrijgesteld van militaire dienst ‘uit hoofde van ligchaamsgebreken’. Wat voor gebreken dit betrof wordt helaas niet duidelijk, want er is geen sprake van ‘merkbare tekenen’ in zijn signalement. Hij was met zijn 1,612m in ieder geval lang genoeg om in dienst te gaan, dus daar lag het niet aan.

Het echtpaar Willekes-Seilbergen verhuist na hun huwelijk diverse keren. Eerst wonen ze in Utrecht, waar ze steeds enkele jaren op een adres wonen om vervolgens weer te verhuizen. In 1871 verhuizen ze naar Woerden (de geboorteplaats van Maria Barendina’s moeder), waar hun jongste dochter geboren wordt. Hoe lang ze in Woerden wonen is niet duidelijk, maar in 1883 zijn ze weer terug in Utrecht. Daar verhuizen ze ook nog diverse keren.

In 1890 overlijdt Engelbert. Op dat moment woont het echtpaar met hun jongste dochter in bij het gezin van hun dochter Elisabeth en haar man Jacobus Johannes Janssen. In 1895 trouwt de jongste dochter van Engelbert en Maria Barendina. Moeder Maria Barendina trekt dan bij het jonge echtpaar in. Dankzij verschillende bevolkingsregisters weten we dat zij in ieder geval tot 1912 bij dit gezin in woont op verschillende adressen. Waar zij de laatste 12 jaar van haar leven doorbrengt, heb ik niet kunnen achterhalen.

Luthers

Interessant detail in het leven van Maria Barendina is haar religie. In de genoemde bevolkingsregisters zien we dat zij heel haar leven Evangelisch Luthers geweest is. Haar man en kinderen waren “gewoon” Nederlands Hervormd. Zij hield echter vast aan de kerk van haar voorouders. Ook haar beide ouders waren namelijk Luthers: haar vader was gedoopt in Utrecht, haar moeder in Woerden (in de oudste Lutherse kerk van Nederland). Dit feit, in combinatie met de verschillende namen die we in deze families tegen komen, lijken te wijzen op een Duitse herkomst. Ik heb dit zelf nog niet kunnen verifiëren, maar dit vraagt zeker om nader onderzoek!

De Lutherse kerk in Utrecht, waar Maria Barendina bij aangesloten was (Foto: Anton van Daal)

<- Meer blogs <-