Moederreeks

De moederreeks is een soort stamreeks, maar dan één die de vrouwelijke lijn volgt, van moeder op dochter, zo ver mogelijk terug. Doordat onze maatschappij zo lang vooral om mannen draaide, is het onderzoek naar die moeders nog niet zo eenvoudig. Iedere generatie draagt om te beginnen al een andere naam en over de vrouwen werd vaak veel minder informatie opgeschreven. Toch heb ik een poging gedaan om zo ver mogelijk terug te komen in de lijn van mijn oma, Bep van den Berg-Bergwerff. Een vrouw die weinig aandacht voor zichzelf vroeg, maar die in vele levens een levende herinnering heeft nagelaten. Dit zijn de vrouwen die haar voorgingen, met hun gezinnen (voor zover tot nu toe bekend):

Generatie 1

I. JANNETJE MARINUS, tr. (1) CORNELIS ARIENSZ LAUWE, overl. tussen 16 januari 1672 en 10 januari 1674;[1] tr. (2) Goedereede 22 april 1674 AREN TEUNISZ TROMMEL, geb. Sommelsdijk, ged. Sommelsdijk 9 juni 1642.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arien Cornelisz Lauwe, ged. Goedereede 10 januari 1674.
 2. Maatje, volgt II.
 3. Philips Cornelisz Lauwe, ged. Goedereede 10 januari 1674.
 4. Cornelia Cornelisdr Lauwe, ged. Goedereede 10 januari 1674.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Tonis Arensz Trommel, ged. Goedereede 15 december 1676.
 2. Cornelia Arensdr Trommel, ged. Goedereede 19 januari 1678.
 3. Teunis Arensz Trommel, ged. Goedereede 8 februari 1682.

Generatie 2

II. MAATJE CORNELISDR LAUWE, ged. Goedereede 10 januari 1674 (get. Martintie Cornelis), tr. AREN WILLEMSZ VAN DER BAAN, zn. van Wilhelm Ariensz en Aechjen Ariensdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Arensdr van der Baan, ged. Goedereede 1 mei 1689.
 2. Jannetje Arensdr van der Baan, ged. Goedereede 1 december 1694.
 3. Willemijntje, volgt III.
 4. Willem Arensz van der Baan, ged. Goedereede 15 november 1699.
 5. Aren Arensz van der Baan, ged. Goedereede 27 mei 1703.

Generatie 3

III. WILLEMIJNTJE ARENSDR VAN DER BAAN, ged. Goedereede 25 augustus 1697 (get. Aagje Arens), overl. voor 17 mei 1748,[2] ondertr. Goedereede 10 april 1722 PHLIP JANSZ VAN LOO; hij hertr. Goedereede 17 mei 1748 Ariaantje Stevensdr Ongeraan.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Phlipsz van Loo, ged. Goedereede 6 december 1722 .
 2. Teuntje, volgt IV.
 3. Aaron Phlipsz van Loo, ged. Goedereede 4 juni 1730.
 4. Jan Phlipsz van Loo, ged. Goedereede 11 september 1740.

Generatie 4

IV. TEUNTJE PHLIPSDR VAN LOO, ged. Goedereede 10 februari 1726 (get. Mate Kee[3]), overl. Goedereede 7 april 1781,[4] tr. Goedereede 4 november 1759 LEENDERT PIETERSZ BAKELAAR, ged. Goedereede 5 augustus 1736,[5] overl. 6 maart 1806,[6] zn. van Pieter A. en Anna Domusdr Prol.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemijntje Leendertsdr Bakelaar, ged. Goedereede 15 juni 1760.
 2. Anna Leendertsdr Bakelaar, ged. Goedereede 27 juni 1762.
 3. Jannetje, volgt V.
 4. Philip Leendertsz Bakelaar, ged. Goedereede 24 september 1766.

Generatie 5

V. JANNETJE LEENDERTSDR BAKELAAR, ged. Goedereede 20 mei 1764 (get. Dina Domus Prol), overl. Goedereede 14 januari 1855, tr. (1) Goedereede 25 mei 1788 ADRIANUS RUITENBERG, geb. Dirksland,[7] ged. Dirksland 6 november 1755, overl. voor 2 mei 1789;[8] tr. (2) Goedereede 1 april 1792 LEENDERT PERRIUS, geb. Sommelsdijk,[9] ged. Sommelsdijk 14 november 1762, overl. 24 oktober 1809.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelia, volgt VI.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Leendertsz Perrius, geb. Goedereede 8 februari 1793, ged. Goedereede 3 maart 1793, overl. Den Haag 19 februari 1821.
 2. Teunis Leendertsz Perrius, geb. Goedereede 6 juni 1795, ged. Goedereede 28 juni 1795, overl. Goedereede 29 december 1870.

Generatie 6

VI. CORNELIA ADRIANUSDR RUITENBERG, ged. Goedereede 2 november 1788, overl. Goedereede 21 september 1844, tr. Goedereede 2 mei 1811 MAARTEN SINON, geb. Goedereede omstr. 1785,[10] overl. Goedereede 4 december 1845, zn. van Maarten en Pieternella Bakelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Sinon, geb. Goedereede 18 november 1811, overl. Ouddorp 20 augustus 1847.
 2. Adriana, volgt VII.
 3. Dingena Sinon, geb. Goedereede 3 januari 1817.
 4. Leendert Sinon, geb. Goedereede 1 december 1819, overl. na 1867.
 5. Aart Sinon, geb. Goedereede 9 maart 1823, overl. Goedereede 12 december 1853.
 6. Teunis Sinon, geb. Goedereede 11 januari 1828, overl. Ouddorp 5 maart 1903.
 7. Jan Sinon, geb. Goedereede 24 augustus 1831, overl. Kalamazoo (MI, Verenigde Staten) 12 maart 1918.

Generatie 7

VII. ADRIANA SINON, geb. Goedereede 2 mei 1814, overl. Rozenburg 9 april 1884, tr. Stellendam 9 april 1836 JOHANNES VAN DAM, geb. Stellendam 26 januari 1813, overl. Rozenburg 8 december 1870, zn. van Aren en Baaltje Komttebed.

Uit dit huwelijk:

 1. Aren van Dam, geb. Texel 23 juni 1838, overl. na 1888.
 2. Maarten van Dam, geb. Rozenburg 1 augustus 1841, overl. Rozenburg 12 november 1914.
 3. Cornelis van Dam, geb. Rozenburg 17 januari 1845, overl. Rozenburg 26 mei 1893.
 4. Johannes Hugo van Dam, geb. Rozenburg 15 april 1848, overl. Rozenburg 4 april 1902.
 5. Baaltje Elisabeth, volgt VIII.
 6. Pieter van Dam, geb. Rozenburg 23 juli 1855, overl. Maasland 13 februari 1901.

Generatie 8

VIII. BAALTJE ELISABETH VAN DAM, geb. Rozenburg 8 april 1851, overl. Rozenburg 5 januari 1931, tr. Rozenburg 24 februari 1875 CORNELIS KLEIJWEGT, geb. Rozenburg 8 september 1845, overl. Rozenburg 10 oktober 1923, zn. van Jacob en Adriaantje van Dijk, wedr. van Jannetje Verkade.

Uit het huwelijk van Cornelis Kleijwegt met Jannetje Verkade werden 4 kinderen geboren: Cornelia Jacoba (1867-1950), Johanna Geertrui (1869-1934), Jacobus (1871-1936) en Willem (1874-1919). Ook deze kinderen gingen uiteraard deel uitmaken van het gezin van Cornelis met Baaltje Elisabeth.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Kleijwegt, geb. Rozenburg 9 januari 1876, overl. Rozenburg 24 juni 1876.
 2. Adriana Kleijwegt, geb. Rozenburg 9 januari 1876, overl. Rozenburg 28 januari 1876.
 3. Adriaantje Kleijwegt, geb. Rozenburg 19 feburari 1878, overl. Rotterdam 26 december 1940.
 4. Arentje Kleijwegt, geb. Rozenburg 17 april 1880, overl. na 1902.
 5. Johannes Kleijwegt, geb. Rozenburg 29 april 1882, overl. na 1925.
 6. Adrianus Kleijwegt, geb. Rozenburg 4 april 1884, overl. Rozenburg 1 juli 1884.
 7. Jacoba Kleijwegt, geb. Rozenburg 14 april 1885, overl. Rozenburg 6 mei 1886.
 8. Adrianus Kleijwegt, geb. Rozenburg 22 maart 1887, overl. Rozenburg 5 juni 1899.
 9. Joris Kleijwegt, geb. Rozenburg 22 maart 1887, overl. Rozenburg 8 februari 1888.
 10. Jacoba Kleijwegt, geb. Rozenburg 21 december 1888, overl. ‘s-Gravenhage 28 april 1965.
 11. Joris Kleijwegt, geb. Rozenburg 23 maart 1891, overl. Rotterdam 26 september 1967.
 12. Neeltje, volgt IX.

Generatie 9

IX. NEELTJE KLEIJWEGT, geb. Rozenburg 9 januari 1893, overl. Rotterdam 11 maart 1966, tr. Rozenburg 31 oktober 1918 FREDERIK BERGWERFF, geb. Rozenburg 11 november 1891, overl. Rozenburg 7 februari 1986, zn. van Adrianus en Adriana van der Meer.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bergwerff.
 2. Cornelis Bergwerff.
 3. Joris Bergwerff.
 4. Baaltje Elizabeth, volgt X.
 5. Arie Bergwerff.
 6. Adriana Bergwerff.
 7. Arie Bergwerff.
 8. Jacobus Bergwerff.

Generatie 10

X. BAALTJE ELIZABETH (BEP) BERGWERFF, geb. Rozenburg 31 maart 1925, overl. Schipluiden 3 april 2017, tr. 27 mei 1952 SIMON VAN DEN BERG, geb. Schipluiden 21 december 1922, overl. Schipluiden 9 september 2013, zn. van Arie en Aaltje Dijkshoorn.

Uit dit huwelijk 10 kinderen.


Noten:

[1] Op 16 januari 1672 koopt Cornelis Ariensz Lauwe een schuur en een erf. In het DTB van Goedereede bij de doop van Arien, Maatje, Philips en Cornelia op 10 januari 1674 blijkt hun vader te zijn overleden: wijlen Cornelis Ariensz Lauwe wordt omschreven als “Mennist”. Vermoeden: kinderen zijn niet bij hun geboorte gedoopt, maar pas later en dus geen vierling. Doopgetuige Martintie Cornelis wordt genoemd als zuster, vermoedelijk van de vier gedoopte kinderen. Zij is hiermee waarschijnlijk een kind uit een eerder huwelijk van Cornelis Ariensz Lauwe. Haar eigen doop is geregistreerd Goedereede 3 oktober 1670, waarbij zij wordt omschreven als “bejaard” en getrouwd.

[2] DTB Goedereede (huwelijk Phlip Jansz van Loo en Ariaantje Stevensdr Ongeraan).

[3] Mate Kee verwijst vermoedelijk naar de oma van moederskant: Maatje Cornelisdr Lauwe.

[4] Nog geen oorspronkelijke bron online beschikbaar. Gebaseerd op een transcriptie door Het Feijne Kwartier.

[5] Nog niet 100% zeker dat dit de juiste doop betreft.

[6] Nog geen oorspronkelijke bron online beschikbaar. Gebaseerd op een transcriptie door Het Feijne Kwartier.

[7] DTB huwelijksakte 1788.

[8] Inschrijving in Gaardersregister.

[9] Gebaseerd op leeftijd bij overlijden in 1809 (44 volgens BS huwelijksbijlage zoon Teunis 1819) zou hij geboren zijn omstreeks 1765. Er wordt echter alleen een Leendert Perrius gedoopt in Sommelsdijk in 1762, dus vermoedelijk was zijn leeftijd bij overlijden een onjuiste schatting.

[10] Geboorteplaats uit BS overlijdensakte (1845), geboortejaar schatting op basis van BS geboorteakte Adriana.