DWidF: Kleijwegt en Van Dam

Deze Week in de Familiegeschiedenis: Het huwelijk van Cornelis Kleijwegt en Baaltje Elisabeth van Dam

Op 24 februari 1875 trouwden Cornelis Kleijwegt en Baaltje Elisabeth van Dam op Rozenburg. Cornelis en Baaltje Elisabeth zijn de grootouders van mijn oma Baaltje Elizabeth Bergwerff.

Cornelis Kleijwegt wordt in 1845 geboren op Rozenburg als zoon van Jacob Kleijwegt en Adriana van Dijk. Aangezien hij de enige zoon is, wordt hij vrijgesteld van militaire dienst. Hij wordt arbeider, net als zijn vader. Als hij 21 jaar oud is trouwt hij met Jannetje Verkade. Samen krijgen ze 2 dochters en 2 zoons, maar begin 1874 overlijdt Jannetje, enkele dagen na de geboorte van hun jongste zoon Willem.

Ruim een jaar later hertrouwt Cornelis met mijn betovergrootmoeder Baaltje Elisabeth. Zij is de enige dochter van Johannes van Dam en Adriana Sinon. Tussen 1876 en 1893 krijgt het echtpaar Kleijwegt-van Dam samen 12 kinderen, van wie er 6 volwassen worden (in hoofdletters in de tabel). Het jongste kind is mijn overgrootmoeder Neeltje:

Verhuizen, een familiezaak

Voor het gezin Kleijwegt vind je in de bronnen allerlei adressen. Dat is voor een deel te verklaren doordat de huisnummering op Rozenburg enkele keren veranderde, maar het gezin is ook een paar keer verhuisd.

Cornelis woont met Jannetje eerst in huis nummer 72. Of zij verhuizen of dat de nummering verandert weet ik niet, maar vanaf 1870 wonen zij in Wijk C, aan de Zanddijk, nummer 22. Hier overlijdt Jannetje en trekt Baaltje Elisabeth bij haar man in. Wanneer zij verhuizen in juni 1876, komen de ouders van Cornelis in hun oude huis wonen. Na een half jaar komt de tweejarige Willem, het jongste kind van Cornelis en Jannetje, bij zijn grootouders wonen.

Cornelis en Baaltje Elisabeth zijn ondertussen verhuisd naar Wijk D, aan de Staaldiepschendijk, nummer 24. Dit is de woning van Baaltje Elisabeths ouders Johannes van Dam en Adriana Sinon. Johannes was, net als zijn schoonzoon, arbeider van beroep, maar hij is in 1870 overleden. Adriana woont tot 1876 samen met 2 zoons, maar de oudste hiervan, Johannes Hugo, is naar Stellendam vertrokken. Hierna is er kennelijk ruimte over voor het gezin Kleijwegt, met de vier kinderen uit Cornelis’ eerste huwelijk. Zoals gezegd verhuist echter de jongste zoon na een half jaar naar zijn grootouders. Zijn oudere zus Johanna Geertrui (ook wel Geertruida Johanna genoemd) verhuist rond dezelfde tijd naar haar tante Sara Verkade, een zus van moeder Jannetje. Sara en haar man (al 20 jaar getrouwd) hebben zelf geen kinderen gekregen, dus wellicht is de zorg voor het zevenjarige nichtje zeer welkom.

Het gezin verhuist na ongeveer 2 jaar opnieuw. Ze gaan niet ver dit keer: ze betrekken het buurhuis Wijk D, nummer 23. Adriana Sinon, de moeder van Baaltje Elisabeth, en broer Pieter lijken mee te verhuizen, maar uiteindelijk overlijdt Adriana in 1884 wel weer in huis D 24. Mogelijk hielden ze beiden huizen aan om ruimte te hebben voor het groeiende gezin Kleijwegt én dat van Johannes Hugo van Dam, die inmiddels getrouwd ook weer is teruggekeerd naar Rozenburg.

Tot slot een nieuw beroep

Het gezin Kleijwegt verhuist vervolgens terug naar wijk C. Mogelijk wonen ze hier nog op verschillende adressen, maar dit is niet helemaal duidelijk. Het is wel duidelijk dat er een grote verandering plaatsvindt in het persoonlijk leven van Cornelis. Na 45 jaar als arbeider te hebben gewerkt, lijkt hij een eigen bedrijf te beginnen. In 1910 pacht een C. Kleijwegt 2 stukken land van totaal ruim 2,5 hectare. Vermoedelijk gaat het om Cornelis. Hij staat in ieder geval na die tijd tot zijn dood in 1923 te boek als landbouwer. Gezien de aard van het land dat hij pachtte (weidegrond) zal hij waarschijnlijk veehouder zijn geweest. Hij mocht mogelijk echter geen paarden of melkkoeien houden op het land “doch slechts jong vee”.

Bericht over de verpachting van land op Rozenburg in de Westlandsche Courant van 30 juli 1910 (Collectie: Delpher)

In totaal krijgen Cornelis en Baaltje Elisabeth minimaal 30 kleinkinderen, van wie er 3 Cornelis heten, 3 Baaltje Elisabeth, 1 Elisabeth Baaltje en 1 Baaltje Elizabeth. Die laatste is mijn oma. Zij is bijna 6 jaar oud als haar oma Baaltje Elisabeth van Dam in 1931 overlijdt.

<- Meer blogs <-