DWidF: Neeltje Riddersdr Dockum

Deze week in de familiegeschiedenis: Neeltje Riddersdr Dockum wordt ingeschreven in de kerk van ’t Woudt

Op 23 december 1720 wordt Neeltje Riddersdr Dockum ingeschreven in het lidmatenregister van de kerk van ’t Woudt. Zij is met attestatie overgekomen vanuit Vlaardingen. Neeltje Riddersdr Dockum is de bet- bet- bet- betovergrootmoeder (in het Engels “5th great grandmother”, in het Nederlands ook wel “oudovergrootmoeder” genoemd) van mijn opa, Simon van den Berg.

Dit is slechts één van meerdere lijnen tussen Simon van den Berg en
Neeltje Riddersdr Dockum

Neeltje was de dochter van Ridder Jansz Dockum en Sijmetje Pietersdr Maan. Ze werd geboren in Vlaardingen in 1699, maar verhuisde naar ’t Woudt, omdat ze trouwde met Simon Gabrielsz van der Kooij. Samen kregen ze 10 kinderen. Hun dochter Annetje is op verschillende manieren mijn voormoeder (zoals te zien is in het schema op de pagina over de familie van der Kooij). Een andere dochter, Maria (1736-1815) trouwde met Abraham Jacobusz Maan.

Die naam, Maan, herinnert natuurlijk meteen aan de familienaam van Neeltjes moeder, Sijmetje Pietersdr Maan. Wanneer we gaan kijken wie de ouders zijn van Abraham Jacobusz, doen we direct nog een ontdekking. Zijn vader heet Jacobus Abrahamsz Maan, zijn moeder is… Pietertje Riddersdr Dockum! Pietertje blijkt de zus te zijn van Neeltje. Hun kinderen, Abraham en Maria, zijn dus volle neef en nicht van elkaar. Maar dat blijkt niet de enige familierelatie. Abrahams vader Jacobus Abrahamsz Maan is inderdaad verwant aan Maria’s oma Sijmetje Pietersdr Maan. Volgens de Genealogische Databank Vlaardingen zijn Sijmetjes grootouders Alewijn Cornelisz Maan en Trijntje Thijsdr de overgrootouders van Jacobus Abrahamsz (zie schematische voorstelling hier onder).

De familiebanden in deze familie waren kennelijk net zo sterk als we ook in het verhaal over de verwante familie van der Kooij al zagen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat ze vaak over en weer getuige waren bij de doop van diverse kinderen. Van Neeltje weet ik dat ze in ieder geval getuige was bij de doop van haar neefjes Ridder Jacobusz Maan en Simon Jacobusz Maan en bij twee van haar kleinkinderen. Bij de doop van haar zus Pietertje waren onder meer hun oom Abraham Simonsz Maan en zijn vrouw Crijntje getuigen (Pietertjes latere schoonouders).

Uiteindelijk overleed Neeltje in 1779, bijna 80 jaar oud. Haar man Simon was al eerder overleden. Aangifte van haar overlijden werd gedaan door haar zoon Gabriel in Schipluiden in de klasse van f30,-. Gezien dit hoge bedrag (de hoogste klasse), weten we dat zij behoorlijk welgesteld moet zijn geweest. 

Schematische voorstelling van de familieverhoudingen

<- Meer blogs <-